Poznań: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego oraz multimedialnego
Numer ogłoszenia: 176949 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zachodni , ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 852 76 91, faks 0-61 852 49 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowo-Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego oraz multimedialnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 12 x zestaw komputerowy stacjonarny, dostarczenie i instalacja Komputer stacjonarny parametry: nie mniej niż i3-4160 nie mniej niż RAM: 8GB DDR3 nie mniej niż HDD: 1 TB | Windows 10 (lub system umożliwiający darmowy upgrade do Windows 10 przeprowadzany przez dostawcę) w tym: 12 x monitor: nie mniej niż przekątna 21.5 cali rodzaj matrycy TN lub IPS lub VA rozdzielczość nominalna nie mniej niż 1920 x 1080 piksele rodzaj podświetlenia LED, jasność nie mniej niż 250 cd na m wielkość plamki co najwyżej 0.248 mm 12 x klawiatura: komunikacja przewodowa typ klawiatury tradycyjna interfejs USB kolor czarny rodzaj komunikacji przewodowa wersja produktu BOX 12 x mysz: interfejs USB typ myszy optyczna komunikacja z myszą przewodowa rozdzielczość pracy nie mniej niż 800 dpi profil myszki symetryczna liczba przycisków nie mniej niż 2 szt. rolka przewijania 1 szt. 12 x Microsoft Office, dostarczenie i instalacja: Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32 na 64 Bit PL Nazwa: oprogramowanie antywirusowe 12 x oprogramowanie antywirusowe z licencją na 3 lata dostarczenie i instalacja: typ licencji pudełkowa, antywirus antyspyware antyphishing skaner facebooka i tweetera kontrola nośników wymiennych 5x drukarka laserowa: monochromatyczna prędkość druku nie mniej niż 30 stron na minutę gramatura papieru w granicach 60 do 160 dopuszczalne więcej. 1 x Komputer do synchronizacji kopii: Procesor nie mniej niż Intel Core i5-4460 Processor 6M Cache, up to 3.40 GHz ilość pamięci operacyjnej nie mniej niż 8 GB pojemność dysku twardego 1 nie mniej niż 2000 GB pojemność dysku twardego 2 nie mniej niż 2000 GB karta graficznaIntel HD Graphics 4600 system operacyjny Windows 7 Professional 64bit lub późniejsze Zadanie nr 2 11 x laptop, dostarczenie i instalacja: nie mniej niż Core i5-5200U LCD: nie mniej niż 17 cala HD RAM: nie mniej niż 8GB HDD: nie mniej niż 500GB,napęd nagrywarka DVD, Windows 10 (lub system umożliwiajacy darmowy upgrade do Windows 10 przeprowadzony przez dostawcę) 11 x oprogramowanie antywirusowe z licencją na 3 lata odpowiednie dla instytutu naukowego dostarczenie i instalacja: typ licencji pudełkowa, antywirus antyspyware antyphishing skaner facebooka i tweetera kontrola nośników wymiennych 11 x Microsoft Office, dostarczenie i instalacja: Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32 na 64 Bit PL Zadanie nr 3 1 x urządzenie z funkcjami: ksero, drukarka sieciowa, skaner, faks urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, dostarczenie z oryginalnymi tonerami, i instalacja i uruchomienie z pełną gotowością do pracy) wydruki powyżej 25 stron na minutę i powyżej, wydruki w kolorze format A4 i A3 automatyczny dwustronny podajnikmoryginałów technologia laserowa wyposazona w 4 bębny drukowanie i skanowanie sieciowe komunikacja faksowa drukowanie dwustronne w trybie automatycznym wyświetlacz dotykowy pojemne nie mniej niż 2 zasobniki na papier mieszczące nie mniej niż po 500 sztuk kartek urządzenie do kółkach z możliwością przemieszczania podstawa na kółkach zintegrowana z całością zgodna z oferowanym modelem urządzenia wyprodukowana przez producenta urzadzenia, skanowanie do email, FTP, SMB, USB, twardy dysk min. 50 GB, kompletyny przewidziany przez producenta zestaw tonerów, urzadzenie i wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe (nieuzywane) i wyprodukowane przez producenta oferowanego urządzenia, pamiec RAM min. 512 MB Zadanie nr 4 2 x switche zarządzalne poziomu drugiego: obsługiwane protokoły IEEE 802.1D IEEE 802.1Q IEEE 802.1w IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3s IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x flow control rozmiar tablicy adresów MAC: nie mniej niż 16000 algorytm przełączania: store-and-forward obsługa VLANów tak stackowalność tak liczba portów 1000 Mbit nie mniej niż 48 szt. 3x serwer: Procesor Procesor nie mniej niż Intel Xeon E5-2620v2 Częstotliwość GHz nie mniej niż 2.1 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Maksymalna ilość procesorów 2 Dysk twardy Dysk twardy: brak Maksymalna ilość dysków:nie mniej niż 8 Pamięć RAM zainstalowana:nie mniej niż 8 GB System operacyjny:brak Karty rozszerzeń i porty: gniazda rozszerzeń: nie mniej niż 2x PCIe 3.0 Karta sieciowa: 4x 10 na 100 na 1000 Mbit Łączność bezprzewodowa: nie Złącza: nie mniej niż 2 x D-Sub VGA 4 x RJ-45 LAN Technologie złączy: D-Sub, USB Napędy: DVD+ -RW Super Multi Moc zasilacza W: nie mniej niż 550 Obudowa: Rack 3 x dysk twardy: Informacje podstawowe Format cale 2.5 Przeznaczenie: Serwer Pojemność: nie mniej niż 1 TB Obroty na minutę: 7200 Dodatkowe Czas dostępu ms: 4.16 Pamięć podręczna: nie mniej niż 16 MB Średni czas odczytu ms: nie mniej niż 8.5 Średni czas zapisu ms nie mniej niż 9.5 Wersja opakowania: BOX Fizyczne Wysokość mm: 26.1 Szerokość mm: 70.0 Głębokość mm: 101.6 Informacje techniczne Interfejs: SAS 6Gb na s Konfiguracja: automatyczna Zastosowane technologie: SAS Nominalny czas pracy godz nie mniej niż :1200000 4 x twardy dysk : 3.5cala 3TB SATA600 IntelliPower 5400RPM - 7200RPM 64MB, cichy Nazwa: pamięć RAM 1 x pamięć 8GB: Dual:nie Przeznaczenie: Serwer Typ złącza: DIMM Typ pamięci: DDR3 Konfiguracja: pojedyncza kość Chłodzenie: nie Pojemność: nie mniej niż 8 GB Oznaczenie: PC3-12800 Częstotliwość pracy MHz: 1600 Opóźnienia: nie wiecej niż 11 CL Napięcie V: 1.35 Korekcja błędów ECC: tak Ilość modułów: 1 3 x UPS Rack moc wyjściowa: 1500 VA napięcie wejściowe: 230 V częstotliwość: 50 Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny moc wyjściowa: 1350 W kształt napiecia wyjściowego akumul.: sinusoida czas przełączania na UPS: nie więcej niż 6 ms czas ładowania: ok. 4 godz. zimny start: tak sygnalizacja: LCD wymiary: ok. 438 x 86,5 x 436 mm waga: nie więcej niż 18 kg dodatkowe informacje: AVR, filtr fax-modem, oprogramowanie, 1 x złącze EPO, awaryjne wyłączenie zasilania, port rozszerzeń na opcjonalną kartę do zarządzania SNMP/http; 8xIEC OUT, RJ11, RJ45,USB, interfejs: RS-232 Nazwa: switch 4 x switch: liczba portów 10 na 100 Mbit: 8 szt. obsługiwane protokoły: IEEE 802.3i IEEE 802.3 IEEE 802.1x IEEE 802.1p rozmiar tablicy adresów MAC: 4048 prędkość magistrali wew.: nie mniej niż 1.6 Gb na s bufor pamięci: nie mniej niż : 128 KB warstwa przełączania: 2 szybkość przekierowań pakietów: nie mniej niż 1.2 mpps szerokość: 130 mm wysokość: 27 mm głębokość: 130 mm Zadanie nr 5 1 x kamera: 2 mikrofony stereofoniczne kierunkowe w konfiguracji ponad 100stopni Full HD 1080p wbudowana technologia Wi-Fi gniazdo na kartę pamięci, Multi Terminal Micro USB, Wejście linii analogowe audio, Wejście mikrofonu, Wyjście HDMI micro, Wyjście słuchawkowe 1 x aparat fotograficzny lustrzanka z wymiennym obiektywem: matryca przetwornik:od 20 MP rozdzielczość: nie mniej niż 6000 x 4000 pikseli wyświetlacz LCD ruchomy funkcja geolokalizacji: tak wbudowany głośnik: tak Interfejs: USB 2.0 mini jack 3.5mm mini HDMI wyjście video video out.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iz.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Zachodni Instytut Naukowo-badawczy im. Z.Wojciechowskiego, ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań, II pietro sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Instytut Zachodni Instytut Naukowo-badawczy im. Z.Wojciechowskiego, ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań, II pietro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie