Konstantynów Łódzki: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim. ZP/35/2015
Numer ogłoszenia: 177011 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim , ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 2111210, faks 042 2111210 w. 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim. ZP/35/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 15.10.00.00-9. Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia: Zakres I: 1.DRÓB- Udo z kurczaka - chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszki kurczaka obejmującej kości-udową, piszczelową i strzałkową, łącznie z otaczającymi je mięśniami; w pierwszym gatunku, nie mrożona, dostarczona luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524-1365 kg; 2. DRÓB - Kurczak -chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: tuszka z kurczaka, patroszona, bez podrobów z szyją, nie mrożony, dostarczony luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86520:1998-955 kg; 3. DRÓB - Filet z piersi kurczaka - chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszka z kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy i/lub głęboki bez przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524:1994- 680 kg; 4. WOŁOWINA- Antrykot b/k - chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wołowe; elementy świeże, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-88/A82003 - 30 kg; 5. WIEPRZOWINA - szynka wieprzowa z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002- 350 kg; 6. WIEPRZOWINA - łopatka bez skóry z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 - 500 kg; 7. WIEPRZOWINA - żeberka paski- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 - 190 kg; 8. WIEPRZOWINA - wątroba wieprzowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba uzyskana z tuszy wieprzowej składająca się z płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82004 - 110 kg; 9. DRÓB - wątroba indycza- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba z indyka uzyskana podczas patroszenia tuszki indyczej w postaci podwójnych lub pojedynczych płatów i pozbawiona części niejadalnych, usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby, nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86523 - 150 kg. Zakres II: 1. KIEŁBASA KRAKOWSKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędlina wędzona parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce; konsystencja ścisła, plastry grubości 1,5-2 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 415 kg; 2. SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 21 kg; 3. BEKON - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 21 kg; 4. BALERON - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty bez wyraźnego wycieku, dopuszczalne naturalne przetłuszczenie śródmięśniowe, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 21 kg; 5. KIEŁBASA BIAŁA - kiełbasa z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio rozdrobniona, niewędzona, z dodatkiem przypraw naturalnych, o tradycyjnym smaku z wyraźnie wyczuwalnym czosnkiem i majerankiem, w osłonce naturalnej; o gramaturze jednostkowej około 100g, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007; - 240 kg; 6. KIEŁBASA ZWYCZAJNA - wyrób spełniający następujące parametry: wyrób wieprzowo - wołowy, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 50% mięsa wieprzowego peklowanego kl. II, 35% mięsa wołowego kl. II , 5% tłuszczu wieprzowego w tym dopuszczane podgardle i emulsja ze skórek, 10% surowców uzupełniających, przyprawy; batony w jelitach wieprzowych cienkich o długości do 35 cm do 40 cm, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 120 kg; 7. KIEŁBASA ŚLĄSKA - wyrób spełniający następujące parametry: kiełbasa średnio rozdrobniona wieprzowa, peklowana, parzona oraz wędzona do barwy brązowej, w osłonce naturalnej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 300 kg; 8. PARÓWKI DELIKATESOWE - wyrób wieprzowo- wołowy, parzony, drobno rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 20%miesa wieprzowego peklowanego kl. II, 10% mięsa wieprzowego peklowanego kl. III, 40% mięsa wołowego peklowanego kl. III, 30% podgardla skórkowego, przyprawy, batony w osłonkach sztucznych lub naturalnych w odcinkach od 12 do 14 cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej do jasnobrązowej z odcieniem złocistym, osłonka ściśle przylegająca, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 535 kg; 9. SZYNKA CYTRYNOWA - kiełbasa wysokowydajna, z mięsa wieprzowego, chuda, grubo rozdrobniona, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 365 kg; 10. SZYNKA BIAŁA - kiełbasa wieprzowa, grubo rozdrobniona, chuda, parzona konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 295 kg; 11. SZYNKA DELIKATESOWA -wyrób spełniający następujące parametry; produkt szynkopodobny z mięsa wieprzowego, grubo rozdrobniony, peklowany, delikatnie przyprawiony, parzony, w sztucznej osłonce; delikatnie przyprawiony, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 350 kg; 12. PIECZEŃ SMAKOWA - wyrób wieprzowy, drobno rozdrobniony, z różnymi dodatkami smakowymi np. warzywami, o kształcie prostopadłościanu nadanym przez formę; smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego gotowanego, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 195 kg; 13. SZYNKA DROBIOWA - wyprodukowana z peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych(kurczak lub indyk) średnio lub grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86526 - 450kg; 14. MIELONKA WIEPRZOWA - produkt parzony, drobno rozdrobniony, konsystencja dość ścisła, plastry grubości 1,5 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 50 kg; 15. SZYNKA KONSERWOWA - wyrób spełniający następujące parametry; produkt blokowy grubo rozdrobniony z wyselekcjonowanego mięsa wieprzowego, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z receptura i procesem technologicznym dla szynki konserwowej, produkt o charakterystycznym smaku konserwy, grube batony w osłonce poliamidowej, w kształcie foremnego bloku, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 445 kg. Zakres III: 1. KASZANKA - wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa, wieprzowa, krwista, parzona, w osłonkach naturalnych z dodatkiem kaszy jęczmiennej, przypraw i cebuli, na przekroju widoczne kawałki podrobów; skład surowcowy: mięso i maski z głów wieprzowych nie solone - 20%, podgardle nie peklowane - 20%, wątroba wieprzowa nie solona - 5%, płuca wieprzowe lub cielęce nie solone- 10%, skórki wieprzowe nie solone - 5%, krew nie solona - 20%, kasz - 20%, przyprawy; powierzchnia batonu barwy ciemno - brunatnej, kasza szara z odcieniem brunatnym, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, gramatura jednostkowa ok. 100 g.; wymogi dla tego określa polska norma: PN-A-82007 - 100 kg; 2. PASZTET WIEPRZOWY - wyrób spełniający następujące parametry; wyrób garmażeryjny zapiekany z mięsa wieprzowego i podrobów , wykonany według receptury zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, wymogi dla tego produktu określa polska norma : PN-A-86528:1996 -120kg; 3. SALCESON BIAŁY - wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa wieprzowo - wołowa, poddana procesowi parzenia, wyrób w osłonce sztucznej - worek w kształcie żołądka wieprzowego, barwa worka jasnożółta z nadrukiem; skład surowcowy: głowy wieprzowe - 75% mięso z głów wieprzowych- 13%, skórki wieprzowe nie solone - 12%, przyprawy; wygląd na przekroju: barwa na przekroju szaroróżowa właściwa dla użytych składników mięsno - tłuszczowych, niedopuszczalna barwa szarozielona lub inna nietypowa; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 60 kg. Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów mięsnych podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku długoletniego stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały użyte. Normom tym są przypisane różniące poszczególne wyroby, walory smakowe i jakościowe, przy jednoczesnym obowiązku zastosowania Polskich Norm w zakresie cech zewnętrznych, cech na przekroju, smaku i zapachu, cech charakterystycznych oraz wymagań chemicznych. Termin realizacji zamówienia od 02-01-2016 do 31-12-2016. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami, własnym transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawy będą realizowane nie później niż po 2 dniach roboczych od zamówienia, w dniu roboczym w godz. 07.00-12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Termin przydatności do spożycia produktów z zakresu II i III nie może być krótszy niż 6 dni od daty sprzedaży. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów pozostałych z produktów mięsnych. 3.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia: Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną. Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia. Pracownikami upoważnionymi do składania zamówień są: Małgorzata Gorzelak i Jolanta Zgórska (42)2111-210. Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. 5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia 02-01-2016 do 31-12-2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty. Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni. 6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. 2. W razie konieczności trudnych obecnie do przewidzenia zmian technologicznych u Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania przez Wykonawcę innych wielkości opakowań niż podanych w ofercie pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w SIWZ, a zmiana nie doprowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku zmiany podatku VAT, odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. 6. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji: 1) wycofania asortymentu z produkcji, 2) zmiany wielkości opakowań, 3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, 4) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa, 6) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy. 7. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa powyżej, dopuszczalna będzie tylko jeden raz w czasie obowiązywania umowy i może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność oraz warunki takiej zmiany. 8. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy). 5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej. Termin związania ofertą: 30 dni

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11453&idmp=1128&r=o
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat Domu Pomocy Społecznej pok. 143,ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Domu Pomocy Społecznej pok. 143,ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie